Bedrijfslening Aanvragen

Spread the love

Als ondernemer kunt u vaak wel wat financiële hulp gebruiken. Met extra kapitaal heeft u de ruimte om te investeren en dat is één van de belangrijkste aspecten van het ondernemerschap. De reden achter het nodig hebben van geld is voor iedereen verschillend. Zelfstandig ondernemers die net beginnen hebben vaak extra geld nodig om zichzelf te kunnen onderhouden. De eerste periode van het ondernemerschap is namelijk meestal niet de periode die veel geld opbrengt. Andere ondernemers hebben geld nodig om te kunnen investeren, bijvoorbeeld in een bedrijfspand of andere benodigdheden.

Top 3 aanbieders

Aanbieder Rente Aanvragen
logo funding v.a. 3,79%
v.a. 3,0%
logo kredietvooruit v.a. 4,0%

Aanbieder van de maand

De aanbieder van de maand is B2Businessleningen. Hier komt u eenvoudig in aanmerking voor een zakelijke lening. Vraag nu aan.

Krijgen Bedrijfslening is eenvoudiger

Wat de reden voor de lening ook is, u wilt graag dat de voorwaarden zo voordelig mogelijk zijn. In het verleden waren banken vaak huiverig om startende ondernemers financieel bij te staan. Ondernemers die bij een bank aanklopten voor een zakelijke lening kregen vaak als antwoord dat dat niet mogelijk was, of de geboden voorwaarden waren zo slecht dat de lening niet rendabel was. In de afgelopen tijd hebben er gelukkig een hoop veranderingen plaats gevonden waardoor het eenvoudiger is om een bedrijfslening te krijgen. Dat komt omdat de banken zelf een stuk flexibeler zijn geworden, maar ook omdat er andere mogelijkheden zijn om een lening voor uw bedrijf te krijgen. Gebruik maken van Crowdfunding platforms is één van de veelbelovende mogelijkheden.

bedrijfskrediet aanvragen

Nieuwe mogelijkheden om zakelijke lening af te sluiten

Lendico is één van de kredietverstrekkers die erg gunstige voorwaarden heeft. Daarnaast zijn ze erg soepel met de vereisten waaraan voldaan moet worden om een lening aan te kunnen vragen. U hoeft bij Lendico bijvoorbeeld niet 3, maar slechts 2 jaar actief te zijn om in aanmerking te komen voor een lening. Daarbovenop wordt u als ZZP’er ook gewoon geaccepteerd. Funding Circle is een andere nieuwe en aantrekkelijk platform voor ondernemers die graag een zakelijke lening afsluiten. Via dit platform kunnen allerlei investeerders zich inschrijven voor het lenen van geld voor nieuwe bedrijven en projecten. Het opstellen van een goed bedrijfsplan en het hebben van een goed idee is daarbij dus cruciaal. Een voordeel is dat het minimale leenbedrag erg laag ligt, zo’n 5.000 euro. Dus ook als u een erg bescheiden bedrijf heeft kunt u investeerders overtuigen om geld uit te lenen. Daarnaast ligt de minimale rente met een percentage van 3,8 % erg laag. Het inzamelen van geld via Crowdfunding is dus vaak erg aantrekkelijk, met name voor kleinere en net startende bedrijven. Via Fundipal kunt u zelf uitzoeken welk platform voor leningen het beste bij jou en jouw bedrijf past.

Zakelijk geld lenen zonder BKR is mogelijk

Als u voor uzelf een lening probeert af te sluiten wordt er vaak een controle uitgevoerd op basis van en gegevens van het BKR. BKR staat voor Bureau Kredietregistratie en deze noteert leningen en financiële verplichtingen. In het geval van een negatieve registratie bij het BKR is de kans groot dat uw verzoek voor het verkrijgen van een lening wordt afgewezen. Sinds kort worden ook kleine financiële verplichtingen geregistreerd door het BKR, bijvoorbeeld een abonnement van een mobiele telefoon. Voor veel mensen is het hebben van een negatieve registratie de reden dat ze geen lening kunnen afsluiten. Gelukkig zijn de regels voor een bedrijf anders. De gegevens van het BKR zijn in de meeste gevallen niet van belang als u een zakelijke lening af wilt sluiten. Het gaat hierbij namelijk om krediet voor een bedrijf en dat is losgekoppeld van de persoonlijke financiële verplichtingen. Om deze reden is het vaak mogelijk om geld te lenen voor uw bedrijf zonder dat de toetsing van het BKR daaraan te pas komt.

Ook geld lenen zonder Jaarcijfers

Zoals gezegd zijn er veel verschillende redenen waarom het voor een onderneming noodzakelijk of in ieder geval erg gunstig is om een zakelijke lening af te sluiten. Soms is het vereist om ervoor te zorgen dat een bedrijf ingericht kan worden of kunnen beoogde investeringen uw bedrijf veel sneller laten groeien. Wat de reden ook is, het is vaak nodig om uw jaarcijfers te overleggen om in aanmerking te komen voor een lening. Banken en andere kredietverstrekkers vinden het namelijk belangrijk om te weten of uw bedrijf voldoende omzet heeft om in te schatten hoe waarschijnlijk het is dat de lening terugbetaald wordt. Daarnaast vinden ze het vaak erg belangrijk dat u al een aantal jaren bezig bent met uw bedrijf. Bedrijven die al een aantal jaar bestaan zijn vaak namelijk een stuk stabieler dan startende ondernemingen. Hiervoor is het niet nodig om uw jaarcijfers te laten zien. Dit is eenvoudig aan te tonen met jou registratie bij de kamer van koophandel. Afhankelijk van de kredietverstrekker is het noodzakelijk om dergelijke informatie door te geven om in aanmerking te komen voor een lening. Voor sommige ondernemers is het bijvoorbeeld erg moeilijk of zelfs onmogelijk om jaarcijfers te overleggen. Voor deze mensen is het erg handig om aan te kloppen bij kredietverstrekkers die bepaalde leningen uitgeven waarbij het niet noodzakelijk is om uw jaarcijfers te overleggen.

De benodigde jaaromzet om in aanmerking te komen voor een bedrijfslening

zakelijk-geld-lenen-zonder-jaarcijfersDe cijfers zijn uiteraard erg belangrijk als u een bedrijfslening aan wilt vragen. Voor kredietverstrekkers is het geven en een bedrijfslening een investering en zij willen graag verzekerd zijn dat deze investering een positief resultaat heeft. Daarom wordt er veelal gevraagd om een minimale jaaromzet. De jaaromzet van een bedrijf is een goede indicatie voor de mogelijkheden van dat bedrijf om de lening terug te kunnen betalen. Natuurlijk is niet alleen de omzet belangrijk maar gaat het ook om de winst. Kredietverstrekkers zien graag een omzet van minimaal 50.000 euro per jaar voor ze een lening verstrekken, met een winst van ongeveer 30.000 euro per jaar.

De voorwaarden van een bedrijfslening

Een zakelijke lening, of bedrijfslening, is een lening die uitsluitend gebruikt wordt voor ondernemingen. Hierbij kan het gaan om verschillende bedrijfsvormen, bijvoorbeeld een VOF, een commanditair vennootschap, een eenmanszaak, een maatschap of een BV. De voorwaarden van zo’n lening zijn bij elke lening anders. Elke lening heeft namelijk een uniek contract dat aan wordt gegaan door de kredietverstrekker en een ondernemer. Er worden flink wat eigenschappen opgenomen in een dergelijke contract. Een belangrijke factor van zo’n lening is uiteraard het rentepercentage van het leenbedrag. Dat geeft weer hoeveel geld u uiteindelijk kwijt bent aan het lenen van geld. Hierbij geldt uiteraard dat een lager percentage voordeliger is voor de ondernemer. Bij de meeste lenigen is dit een vast percentage, maar er zijn ook leningen te verkrijgen met een variabel percentage. De hoogte van het bedrag dat geleend wordt staat vanzelfsprekend ook in het contract. Met het rentepercentage, het bedrag van de lening en de totale looptijd van de lening kunt u als ondernemer uitrekeningen hoeveel geld de lening u uiteindelijk gaat kosten. Het is belangrijk om na te gaan of u dergelijke kosten weer goed kan maken door de positieve effecten die een lening met zich meebrengt.

Startende ondernemers hebben nog geen jaarcijfers beschikbaar

Kredietverstrekker willen dus graag uw jaarcijfers zien voordat ze een lening verstrekken. Als u al één of meerdere jaren aan het ondernemen bent dan is het mogelijk om deze gegevens door te geven. Dat is een stuk lastiger als u een startende ondernemer bent. U heeft dan uiteraard nog geen jaarcijfers en kunt deze dus ook niet laten zien aan een kredietverstrekker. Alles wat u kan doen is een prognose van de resultaten van uw bedrijf laten zien. Een prognose is lang niet zo zwart op wit als daadwerkelijke jaarcijfers en daarom willen veel kredietverstrekkers geen bedrijfslening beschikbaar stellen voor startende ondernemers. Zij willen graag de jaarcijfers zien om zo een beter beeld te hebben van het bedrijf en de mogelijkheden van dat bedrijf om het geld terug  te betalen. Dat is natuurlijk erg vervelend want vooral als startende onderneming kunt u vaak wel wat kapitaal gebruiken om uw bedrijf op te zetten. Gelukkig is zijn er voor deze startende ondernemers oplossingen. Zo zijn er kredietverstrekkers die een bedrijfslening verstrekken aan bedrijven zonder dat deze de cijfers van de afgelopen jaren hoeven te laten zien. Dat is natuurlijk erg goed nieuws voor pas geregistreerde bedrijven die graag wat extra kapitaal willen hebben om hun onderneming een goede start te geven. Het is dan wel nodig dat u een goed bedrijfsplan laat zien met en goed onderbouwde prognose. Uw bedrijf moet, in de ogen van de kredietverstrekker, een goede opzet hebben en daarmee een goede kans hebben om succesvol te zijn.

Bedrijfslening FAQ

Hoe lang duurt het voordat ik het geld van een bedrijfslening op mijn rekening heb?

Dat gaat over het algemeen erg snel. Meestal wordt het geld al binnen een paar dagen na goedkeuring op uw rekening gestort. Het goedkeuren van een aanvraag gaat meestal ook erg snel. De meeste kredietverstrekkers weten keuren een aanvraag binnen een paar dagen goed of ze keuren hem af. Als de aanvraag goed opgezet is en wordt goedgekeurd kunt u dus al erg snel over geld beschikken.

Kom ik in aanmerking voor een bedrijfskrediet?
Het eerste wat u geregeld moet hebben is de inschrijving van uw bedrijf bij de Kamer van Koophandel. Veel verstrekkers van krediet vinden het belangrijk om cijfers te hebben van de jaaromzet van uw bedrijf. Dit is niet voor alle bedrijven mogelijk, vooral niet voor startende ondernemingen. Daarom worden bij veel kredietverstrekkers een uitgebreid bedrijfsplan met prognose over de jaarcijfers ook vaak goedgekeurd. Dat is wel zo handig want vooral startende ondernemers kunnen vaak wel wat financiële ondersteuning gebruiken.

Is het altijd noodzakelijk om een bank te betrekken bij een zakelijke lening?

Dat is tegenwoordig niet meer noodzakelijk. Door de vele nieuwe opties, waaronder Crowdfunding, kunnen bedrijven andere opties onderzoeken om een lening te krijgen. Dat is natuurlijk erg gunstig voor ondernemers. Door de verhoogde concurrentie onder kredietverstrekkers zijn de voorwaarden namelijk een stuk soepeler geworden.


Zakelijke lening berekenen

Hieronder volgt een kort rekenvoorbeeld zodat u inzicht kan krijgen van de kosten van het afsluiten van een zakelijke lening. Stel dat u een lening afsluit van 10.000 euro op 1 januari 2018. De leningen heeft een looptijd van 5 jaar en heeft een rentepercentage van 8.00 %. De lening is op 1 maart 2018, 2 maanden na afsluiting, opgenomen.

Rentekosten in mei: 31 dagen / 360 * 8,00% * 10.000 euro = 68,89 euro rentekosten in mei

Aflossing in mei: 10.000 euro / 60 (maanden) = 166,67 euro aflossingsbedrag in mei

  • Extra kosten
  • Afsluitprovisie: 3% * 10.000 euro = 300 euro